Fotoalbum

Kære gæst. Her vises et udsnit fra museets samling af restaurerede og urestaurerede radioer i perioden fra ca. 1925 og til ca 1965. Teknikken analog og overvejende med radiorør.Modtagerne er "batterimodtagere", "modtagere til jævnstrøm", "universalmodtagere", samt rene "vekselstrømsmodeller". Bølgeområderne  (frekvensområderne) er typisk "lange bølger", "mellembølger"og "korte bølger". Man beskriver modtagerne efter antallet af rør samt om det drejer sig om en retmodtager, en "tilbagekoblingsmodtager" eller en "super". Der har i forskellige tidsperioder været ret store variationer i de enkelte radioers udseende og håndværksmæssige finish.I den sidste del af perioden vandt FM teknologien indpas og stereogengivelse blev almindelig standard.