Forside med glasskala og "bølgeområder" samt daværende komercielle radiostationer.