Motorer til jævnstrøm og vekselstrøm.

Kære allesammen. Foruden flydende brændstof som energikilde har vort samfund i mere end en menneskealder været afhængig af elektricitet, der i starten varierede meget med forskellige spændinger (volt) og forskellig strømart ( DC (jævnstrøm) og AC (vekselstrøm) ). Strømmen til vore dages kraftoverførsel er overvejende vekselstrøm, hvor 3 ledninger sørger for at der som regel altid er en vis mængde strøm til rådighed fra elværket (drejefelt, 3 faset). I den almindelige husinstallation bruges kun den ene af disse ledninger ( 220-240 volt AC de fleste steder i Europa og 110-115 volt AC i bl.a. U.S.A.).Der gives her eksempler på forskellige elektromotorer, der overvejende inddeles i jævnstrømsmoterer og universalmotorer med commutator og "kul" (serie og shunttyper) samt forskellige typer asynkronmotorer (2 og 3 fasede), der følger drejefeltet rundt. Deres omløbshastighed er bestemt heraf og er på forhånd fastlagt af antal af magneter, samt af, hvor hurtigt strømmen skifter retning i ledningerne ( typisk 5o HZ eller 60 HZ ). I "drejefeltet" ophæver de enkelte strømme hinanden, hvorved "arbejdet" opstår. I nyere tid er man takket være moderne teknologi atter begyndt at bruge jævnstrøm samt forskellige spændinger og frekvenser på vekselstrømmen.