AM radioer med båndspredning,inden FM

Kære allesammen. Tiden under krigen i perioden fra 1940-45 var præget af at det for mange var svært at skaffe komponenter. Udviklingen fortsatte dog og de følgende år blev AM radioens klimax. Trods høje priser for nogle modellers vedkommende blev disse produceret og solgt, og repræsenterer nydedligt møbelhåndværk. Man gør sig anstrengelser for at få det rigtige udseende og den rigtige "sound". De "nye" rør er mindre og af en god kvalitet. Konstruktionsmæssigt er der ofte "spolecentral" med båndspredning i "kortbølgeområdet" samt "trykknapcentral.Der kan være finesser som "variabel selektivitet" , "kortbølgemikroskop" og indstilling for "nærstationer". Lydkvaliteten er glimrende, og følsomheden optimeret.Ikke alle komponenter har lige god holdbarhed.Radioerne er oftest (i Danmark) anvendelige til både jævn- og vekselstrøm.